Enquête waardering en beleving van groensoorten

De gemeente wil graag weten hoe jij als inwoner het groen waardeert en beleeft. Welke beplanting zie jij graag in onze openbare ruimte? Via deze enquête vragen we jouw mening. De uitkomsten van de enquête verwerken we in een puntensysteem. Met dit puntensysteem beoordelen we groensoorten. Dit gebeurt op verschillende onderwerpen. Waardering en beleving van groen is er één van.

 

Dit puntensysteem komt voort uit de vastgestelde groenbeleidsvisie Groen leeft! We gebruiken het om bij (her)inrichtingen van straten en of gebieden afgewogen keuzes in beplanting te kunnen maken. 

 De enquête is gesloten.

 

Groen

Wat gebeurt er met het resultaat?

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor de inbreng voor het puntensysteem. Dit puntensysteem gebruiken wij om bij herinrichtingen afgewogen keuzes in beplanting te kunnen maken.

Wie kunnen er meedoen?

Alle inwoners van Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle kunnen meedoen. Om de enquête in te kunnen vullen moet u uw e-mailadres achterlaten.

Planning

Invullen kan t/m zondag 22 november 2020.

We maken de resultaten bekend in de laatste week van november.